به Globalreach.org خوش آمدید

دانشگاه جهانی (Global University) دسترسی به جهان است: (لطفا این عبارت را به صورت پویا نه به معنای واقعی ترجمه کنید).این عبارات به سایت رجوع نمیکند بلکه می گوید GLOBALreach.org دانشگاه جهانی (Global University) دسترسی به جهان است.در واقع بازی با لغات انگلیسی است.

ارائه آموزش سیستماتیک برای هرایمانداربدون هزینه.

GLOBALreach.org تبلیغ مسیحیت ، شاگرد سازی ، آموزش و منابع به چندین زبان بصورت مجانی دارد. این دوره ارائه آموزش صوتی در کلام خدا واصول آموزش کتاب مقدس در بسیاری از کشورها در سراسر جهان است.

هر ماه هزاران دوره توسط مؤمنان در بیش از 170 کشور جهان دریافت می شود. این دوره ها توسط افراد ، گروه های کوچک ، کلاس های یکشنبه یا مدرسه کتاب مقدس توسط شبانان وحتی مردم غیر روحانی استفاده می شود. و همه این مؤمنان یک هدف در ذهن دارند : افزایش دانش و درک خود از کلام خدا.

اکثر دروس به صورت اسناد قابل چاپ در دسترس می باشند. ما شما را تشویق می کنیم هرتعداد نسخه نیاز دارید چاپ کنید. بعضی از دروس در فرمت های صوتی یا تصویری در دسترس می باشند.

برای کسب منابع به بیش از 120 زبان دنیا و یا اطلاعات در مورد چگونگی شروع به مرکز مطالعه برای بشارت و شاگرد سازی در کلیسا و یا منزل خود با ما تماس بگیرید

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1-800-443-1083 مدرسه جهانی دانشگاه و شاگرد سازی تماس بگیرید